Členské příspěvky

Platba pololetních členských příspěvků se posílá na účet SK bankovním převodem. Pololetní příspěvky je třeba uhradit nejpozději do konce měsíce září, respektive do konce měsíce února.

Informace k platbě

Částka: 1600,-

Číslo účtu: 000000 - 0525539359

Kód banky: 0800

Variabilní symbol: rodné číslo sportovce

QR-platba